Bez błota?

W naszej stajni ziemia jest 2,3 klasy, gliniasta. Jednak mimo najbardziej błotnistego okresu od kilku lat (zima/wiosna 2023) w częsci wybiegu nie ma błota - za wiatą, gdzie nie wywozimy siana i jest po prostu pusta przestrzeń po której konie biegają. Faktycznie po niej łażą i biegają, jednak nie w takiej intensywności co okupowane paśniki :D.

Z przodu wiaty w tym roku będziemy zwiększać przepuszczalność gleby poprzez dodanie piasku i wymieszanie tego razem z gliną. Wydaje nam się że przy dwóch koniach na takiej powierzchni będzie to wystarczające.

Powracam tu do znowu bardzo ważnej i często pomijanej sprawy - ilości koni na danym terenie. Obstawiam, że przy większej liczbie na całym wybiegu mielibyśmy bagno, tylko trochę boję się tego sprawdzać ;).

Jola